Zawiesia stalowe potrzebują systematycznej kontroli technicznej

Zawiesia stalowe, tak samo jak większość osprzętu z zakresu transportu bliskiego oraz urządzeń dźwignicowych potrzebują systematycznego, rzetelnego sprawdzania ich stanu technicznego. Zawiesie stalowe potrzebuje być sprawdzone już przed pierwszym jego użyciem. Należy upewnić się wtedy, czy sprzęt ten szczegółowo odpowiada zakupowi, ma dokumentację techniczną od producenta, ma oznaczenia DOR zgodne z informacjami z dokumentów, a także, czy zawiesie stalowe nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu od producenta. Jest to sprawdzian, który powinien być odnotowany w karcie kontroli zawiesia. Kolejną formą kontroli zawiesia stalowego jest jego przegląd bieżący. Przeprowadzane są jest najczęściej przez eksploatującego.

Przegląd bieżący zawiesi

Przegląd bieżący oznacza wzrokową kontrolę stanu zawiesia stalowego w celu wykrycia wszelkich zauważalnych uszkodzeń, mogących zadzałać na wytrzymałość zawiesia oraz jego użytkowość. Przegląd bieżący dokonywany jest tuż przed każdym użyciem zawiesia stalowego. Należy wtedy szukać awarii takich jak nieczytelne oznakowanie zawiesia, pęknięte albo wydłużone nawet pojedyncze partie cięgna, ślady korozji bądź zmianu barwy. W każdej takiej sytuacji zawiesie stalowe należy od razu usunąć z użytkowania i zatroszczyć o to, by nie było stosowane aż do usunięcia awarii. Tego typu kontrola jest bardzo istotna, umożliwia bowiem dostrzec aktualne zmiany w kondycji zawiesia stalowego, a tym samym uchronić użytkowników przed możliwym niebezpieczeństwem. W przypadku zawiesi stalowych wykonuje się również systematyczne sprawdzenie, opisywane jako przegląd okresowy bądź przegląd szczegółowy. Przegląd taki obejmuje szczegółowe oględziny zawiesia stalowego wraz z dokładnymi pomiarami modyfikacji jego parametrów.

Badanie szczegółowe zawiesi stalowych

W czasie takiego badania mierzy się np. stopień wydłużenia cięgien zawiesia stalowego łańcuchowego oraz zmiany kształtu jego poszczególnych ogniw. Jeśli przegląd okresowy pokaże naruszenia zawiesia stalowego, musi ono być od razu wycofane z użytkowania oraz poddane odnowieniu. Wycofane z użytkowania musi być każde zawiesie stalowe, w którym zauważono awarie takie jak przecięcia, korozja, chemiczne przebarwienia czy zmiany kształtu. Z eksploatacji wyłącza zawiesia stalowe także zbytnie rozwarcie haków, brak swobodnego przegubu pomiędzy poszczególnymi ogniwami, wydłużenie elementów zawiesia, a także wewnętrzne wytarcie ogniwa. Zawiesia stalowe, które stanowią sprzęt pomocniczy urządzeń dźwignicowych, muszą również przechodzić raz do roku sprawdzian obciążeniowy. Wykonuje się go na zawiesiach, które pozytywnie przeszły przegląd okresowy.

Banner Content
Tags:

Related Article

No Related Article